امروز    تماس    جستجو    آر اس اس

سه شنبه 20 آذر 1397


مغز انسان از خودخواهي بيزار است

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

پژوهشگران ژاپني و انگليسي فضاهايي از مغز انسان را يافتند که در دوست فعال مي شود و نشان دادند که مغز به طور ذاتي از عملکردهاي خودخواهانه بيزار است.


محققان دانشگاه تاماگاوا در توکيو و دانشگاه کالج لندن در تحقيقات خود نشان دادند که در مغز افراد بشر دوست و سخاوتمند فضاهايي وجود دارد که اين عملکردها را کنترل مي کنند.

برخي از روانشناسان و محققان پيش از اين تئوري را مطرح کرده بودند که براساس آن، سخاوتمندي از توانايي آگاهانه بشر از حس خودخواهي ذاتي اش سرچشمه مي گيرد. اين حس خودخواهي ذاتي در برخي مناطق مغز مثل کورتکس جلوپيشاني ايجاد مي شود.

اين درحالي است که اکنون اين محققان با مطالعه بر روي گروهي از داوطلبان اين تئوري را رد کردند و نشان دادند که مغز به طور ذاتي از خودخواهي بيزار است و تنها زماني که فضاهاي مربوط به نوع دوستي فعال نشوند خودخواهي به وجود مي آيد.

محققان، اين داوطلبان را برپايه پاسخهايي که به سئوالات آنها مي دادند به دو گروه فردگرا و هم نوع دوست تقسيم کردند. سپس به هر دو گروه مقداري پول دادند و از آنها خواستند که اين پول را بين خود تقسيم کنند.


( پنجشنبه 3 دي 88 )

[ بازگشت ]